Notasi Gending Ladrang Wilujeng Pelog Barang

54

Pola:

AAB        AAB        AAB        AABA

 

[Buka]

.723        6732        7732        375(6)

 

[A]

2723        2756         33..        6532

5653        2756         2723        2756

 

[B]

66..        7576       3576        6532

66..         7576        7732        .756