Change Language: EN ID SE
Login
Logo musik88

Gamelan Jawa

Gamelan Jawa adalah salah satu seni musik asli Indonesia.

Our Javanese Gending Collection

Gending Notation Langgam Setyo Tuhu Gending Notation Lancaran Bindri Gending Notation Langgam Melati Rinonce Gending Notation Ladrang Wilujeng Pelog Barang Gending Notation Langgam Dadi Ati Pelog Barang Gending Notation Mugi Rahayu Gending Notation Lancaran Kuwi Apa Kuwi Slendro Manyuro Gending Notation Lancaran Ricik-ricik Gending Notation Lancaran Kandang Bubrah Gending Notation Srepek kembang kapas Gending Notation Lancaran Kebo Giro Pelog Barang Gending Notation Suara Suling Pelog Gending Notation Ladrang Mliwis Slendro Manyuro Gending Notation Ketawang Subokastowo Gending Notation Gangsaran Gending Notation Udan Mas Pelog Barang Gending Notation Langgam Yen Ing Tawang Pelog Nem Gending Notation Gangsaran Roning Tawang Pelog Enem Gending Notation Tirta Kencana Gending Notation Lir Ilir Gending Notation Lancaran Manyar Sewu Slendro Manyura Gending Notation Jengkar Umbul Umbul Pelog Gending Notation Ladrang Ayun-Ayun Pelog Enem Gending Notation Ladrang Gati Langen Bronto Gending Notation Ladrang Pucung Rubuh Slendro Manyuro Gending Notation Ladrang Harjuna Mangsah Pelog Barang Gending Notation Godril Gending Notation Ngujiwat Pelog Barang Gending Notation Lancaran Bendrong Slendro Manyuro Gending Notation Ketawang Mijil Wigaringtyas Pelog 5 Gending Notation Lancaran Gugur Gunung Gending Notation Garuda Pancasila Gending Notation Gending Ojo Lamis Pelog Enem Gending Notation Gerongan Gambyong Pareanom Laras Pelog Patet Nem Gending Notation Ladrang Langen Bronto Pelog Enem Gending Notation Mari Kangen Gending Notation Perahu Layar Pelog Gending Notation Gending Praon atau Perahu Layar Gending Notation Gending Ojo Dipleroki Gending Notation Ladrang Babar Layar Pelog Enem Gending Notation Langgam Nyidam Sari
crafted with <3 in Stockholm