Gamelan Jawa

Gamelan Jawa adalah salah satu seni musik asli Indonesia.

Our Javanese Gending Collection

Gending Notation Langgam Melati Rinonce Gending Notation Langgam Setyo Tuhu Gending Notation Langgam Dadi Ati Pelog Barang Gending Notation Lancaran Bindri Gending Notation Lancaran Kandang Bubrah Gending Notation Lancaran Ricik-ricik Gending Notation Mugi Rahayu Gending Notation Lancaran Kuwi Apa Kuwi Slendro Manyuro Gending Notation Lancaran Kebo Giro Pelog Barang Gending Notation Lancaran Manyar Sewu Slendro Manyura Gending Notation Srepek kembang kapas Gending Notation Gangsaran Gending Notation Ketawang Subokastowo Gending Notation Udan Mas Pelog Barang Gending Notation Gerongan Gambyong Pareanom Laras Pelog Patet Nem Gending Notation Ladrang Wilujeng Pelog Barang Gending Notation Langgam Yen Ing Tawang Pelog Nem Gending Notation Gangsaran Roning Tawang Pelog Enem Gending Notation Ladrang Ayun-Ayun Pelog Enem Gending Notation Lancaran Bendrong Slendro Manyuro Gending Notation Lir Ilir Gending Notation Tirta Kencana Gending Notation Garuda Pancasila Gending Notation Ladrang Mliwis Slendro Manyuro Gending Notation Gending Ojo Dipleroki Gending Notation Ladrang Langen Bronto Pelog Enem Gending Notation Jengkar Umbul Umbul Pelog Gending Notation Gending Praon atau Perahu Layar Gending Notation Ladrang Gati Langen Bronto Gending Notation Ngujiwat Pelog Barang Gending Notation Ketawang Mijil Wigaringtyas Pelog 5 Gending Notation Godril Gending Notation Ladrang Harjuna Mangsah Pelog Barang Gending Notation Mari Kangen Gending Notation Ladrang Pucung Rubuh Slendro Manyuro Gending Notation Gending Ojo Lamis Pelog Enem Gending Notation Lancaran Gugur Gunung Gending Notation Ladrang Babar Layar Pelog Enem Gending Notation Perahu Layar Pelog Gending Notation Suara Suling Pelog Gending Notation Langgam Nyidam Sari