Change Language: EN ID SE
Login
Logo musik88

Notasi Gending Lancaran Kuwi Apa Kuwi Slendro Manyuro

65

[Buka]

. 3. 2        . 3. 2    . 7. 6G‘
. 2. 3       . 2. 3        . 2. 3    . 6. Œ1G
. 3. 2       . 3. 2        . 3. 2    . 1. ‘ 6G   

crafted with <3 in Stockholm